Techniczne

Czym są chłodnie i gdzie znajdują zastosowanie

Chłodnictwo jest działem techniki, który zajmuje się odprowadzaniem ciepła ze środowiska, chłodzonego w celu otrzymania i utrzymania temp. niższych od temperatury otoczenia. Największe zastosowanie znajdziemy w utrwalaniu żywności. 

Komora chłodnicza to zamknięta powierzchnia otoczona przegrodami o dużej szczelości cieplnej oraz paroszczelności, w której utrzymywana jest stała temperatura zgodna z wytycznymi odnoszącymi się do przechowywanych produktów. 

W zależności od utrzymywanych temperatur, komory dzielą się na:

    • komory chłodnicze – zakres temp. 0 do +10C

    • komory mroźnicze – zakres temp. -5 do -25C

    • komory morźnicze głębokiego mrożenia – temperatury ok. – 30C

    • komory z atmosferą kontrolowaną. 

Komory chłodnicze to profesjonalne rozwiązania dedykowane do magazynowania wyrobów świeżych, mrożonych w określonych temperaturach. 

Komora chłodnicza zaopatrzona jest w chłodnię i agregat chłodniczy, które są w stanie zredukować i utrzymać stałą temperaturę we wnętrzu. 

W zależności od warunków technicznych budynku oraz indywidualnych wymagań jesteśmy w stanie wyszczególnić komory murowane wolnostojące, modułowe, wykonane z płyt poliuretanowych oraz montowane całościowo we wnętrzu budynku. W związku z wymogami bezpieczeństwa tworzywo, z którego zrobione są komory chłodnicze charakteryzuje się bardzo dużą odpornością na ściskanie i gnicie, bezwonnością, ognioodpornością a także statecznością chemiczną. Jest on także łatwy do utrzymania w porządku oraz, a także pozwala na utrzymanie wysokich wymagań sanitarnych.  

Komory chłodnicze używane są m.in. w zakładach produkcyjnych, przetwórniach oraz przechowalniach jarzyn, restauracjach a także w placówkach służby zdrowia. 

Urządzenia te tworzą także niezbędny element wyposażenia samochodów-chłodni, czyli pojazdów służących do transportu żywności, leków a także innych preparatów chemicznych. 

kryteris, jakie muszą być spełnione w chłodni, są zależne od gatunku przechowywanych w niej produktów. Temperatura wymagana w chłodni może też zależeć od spodziewanego czasu umieszczenia, a również od tego, czy jest przwechowywany świeży produkt, który następnie zostanie zamrożony.

Komora chłodnicza składa się nie tylko ze ścian, podłogi, sufitu i drzwi. Jest to szereg zastosowań technologicznych, które mają za zadanie zdołać zachować ustaloną temperaturę we wnętrzu urządzenia. W komorach powinno się również zapewnić odpowiedni jakość wilgotności oraz przepływu powietrza. 

Zasada funkcjonowania agregatu chłodniczego

Agregat chłodniczy jest punktem centralnym każdej komory chłodniczej. Jest to urządzenie służące do chłodzenia płynu procesowego. Składa się on z pojedynczego urządzenia typu Monoblok, a także kompleksowej instalacji typu split składającej się z agregatu, chłodnicy i instalacji łączącej oba urządzania. Agregaty chłodnicze możemy znaleźć wszędzie tam, gdzie zminimalizowana temperatura jest niezbędna do magazynowania towarów lub utrzymania ściśle ustalonych warunków pracy. Funkcjonowanie agregatu chłodniczego porównywalne jest do pracy pozostałych urządzeń chłodniczych jak np. klimatyzacji. Opiera się ono na kompresji lub absorbcji pary. Cały przebieg zaczyna się w podstawowym podzespole, czyli parowniku, gdzie panuje niska temperatura i równocześnie niskie ciśnienie, krąży freon, czyli czynnik chłodniczy. Na początku znajduje się on w stanie ciekłym, jednalże pobierając energię cieplną od wyrobów przetrzymywanych we wnętrzu komory chłodniczej zaczyna parować. Agregat zasysa czynnik chłodniczy i zwiększa ciśnienie, a także podwyższa temperaturę. Następnie trafia on do skraplacza, gdzie rozpoczyna się proces jego skraplania. Tym oto sposobem oddaje on nagromadzoną dotychczas energię. W momencie, w którym czynnik roboczy przeniesie się ponownie do stanu ciekłego jest przenoszony do tzw. zaworu dławiącego – funkcją tego elementu jest obniżenie ciśnienia płynu, a w związku z tym znaczne obniżenie jego temperatury. W chwili, w której czynnik chłodniczy powtórnie zostaje przeniesiony do parownika cykl chłodzenia zaczyna się od nowa. 

Co rozpoczęło rozwój chłodnictwa przemysłowego 

Pierwsze zastosowanie komór chłodniczych sięga czasów zamierzchłych. Do magazynowania żywności stosowano rozpadliny wydłubane w lodzie ewentualnie śniegu. Już wtedy usiłowano w ten sposób wydłużyć świeżość posiadanych produktów. W historii ludzkości woda w postaci lodu miała bardzo długo zastosowanie. Właściwie lodem posługiwano się do połowy XX wieku, a i dzisiaj lód jest stosowany w składach chłodu. 

Początkowe lata dwudziestego wieku to głównie chłodnictwo przemysłowe bazujące na takich czynnikach jak amoniak a okresowo dwutlenek węgla. 

Chłodnictwo przemysłowe daje możliwości dla wielu branż na całym świecie. Pomimo iż kojarzy się przede wszystkim z chłodniami i mroźniami, ma do zaoferowania o wiele więcej różnorodnych zastosowań, których zadaniem jest sprawienie ustalonych kryteriów do magazynowania wyrobów a także realizacji określonych procesów przemysłowych. 

Chłodnictwo przemysłowe to również mechanizmy, które znajdują zastosowanie w obiektach użytkowych i komercyjnych. Rozwijająca się wielorakość systemów chłodniczych sprawia, że branża chłodnicza stale się rozwija. 

Porównywalnie jak w innych branżach, również w chłodnictwie przemysłowym coraz większą wagęuwagęprzywiązuje się do rozwiązań przyjaznych dla środowiska naturalnego. Rozwiązania te odznaczają się wysoką efektywnością, jednocześnie ograniczając zapotrzebowanie na energię lub wykorzystują odnawialne źródła energii. W każdym kolejnym eoku chłodziwa wykorzystywane w układach chłodzenia szaf chłodniczych odznaczają się coraz to niższą szkodliwością dla otoczenia a w przyszłości zostaną wyeliminowane przez naturalne czynniki chłodnicze. 

Komora chłodnicza – Ile wydasz?

Faza projektowania komory chłodniczej jest fundamentem efektywności przyszłej instalacji. Również od tego w jaki sposób będzie zaprojektowana instalacja do mroźni zależy jej finalny koszt. W zależności od rodzai produktów należy zdecydować się na odpowiedni rodzaj konstrukcji, który zapewni najlepsze warunki do przechowywania. 

Najważniejszym czynnikiem, który decyduje o koszcie budowy komory chłodniczej pozostaje wielkość pomieszczenia oraz,a także jego przeznaczenie. Następnym czynnikiem, który oddziałowuje na koszt jest poziom temperatury jaki ma zostać zagwarantowany w pomieszczeniu. Istotne jest tu dopasowanie wydajności agregatu chłodniczego, który pozwoli uzyskać stałą temperaturę powietrza. Równie istotne jest miejsce montażu chłodni. Należy bowiem uwzględnić grubość ścian, które za zadanie mają efektywnie odseparowywać zewnętrzną temperaturę od tej, która panuje w chłodni. Warstwa izolacyjna i to jaka zostanie wybrana w najbardziej” rzutuje na ewentualne koszty utrzymania pomieszczenia chłodniczego. 

Podczas projektowania komory chłodniczej należy odpowiedzieć sobie na pytanie, jak często pomieszczenie będzie odwiedzane przez osoby trzecie i jak dużo towaru będziezostanie w nim magazynowane. Poziom zaawansowania konstrukcji oraz niezbędna moc, która ma wychłodzić powierzchnię użytkową, a także jej wyposażenie np. meble chłodnicze to kolejne czynniki, które będą mieć wpływ na cenę montażu chłodni.