Biznes

Jakie uprawnienia są potrzebne, aby móc świadczyć usługi wysokościowe?

W niektórych sytuacjach potrzebna jest realizacja pewnych zadań na dużej wysokości. Pojawia się pytanie jakie trzeba mieć uprawnienia, żeby takie prace wykonywać. Przy wykonywaniu takich prac należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ są one ryzykowne. Prace wysokości realizuje się na rusztowaniach, pomostach, masztach, drabinach, kominach oraz na innych budowlanych konstrukcjach.

 Każdy kto chce takie prace wykonywać musi mieć specjalne uprawnienia oraz powinien przez kurs BHP. Dodatkowo taka osoba musi mieć również orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania prac na wysokościach. 

Specjalne szkolenie BHP powinno odnosić się do ryzyka w trakcie tego typu prac. Aby uprawnienie zostało wydane trzeba również zbadać stan psychofizyczny danej osoby. Tylko po spełnieniu wszystkich wymagań możliwa jest praca na wysokości. Taka praca powinna wynikać z dobrego stanu zdrowia oraz odpowiedniego spokoju. Praca wymaga zachowania spokoju nawet w najbardziej stresujących sytuacjach.

Zobacz jak robią to fachowcy: usługi wysokościowe warszawa