Biznes

Księgowość uproszczona- co warto wiedzieć?

Mała księgowość jest jednym ze sposobów rozliczania przedsiębiorcy lub osoby fizycznej z urzędem skarbowym. Jej potoczna nazwa to mała księgowość. Dokładniej mówiąc istnieją trzy sposoby: karta podatkowa, ryczałt ewidencjonowany a także podatkowa księga przychodów i rozchodów. Warunkiem korzystania z tego sposobu jest przychód mniejszy niż 2 000 000 euro. W czasie, kiedy limit ten zostanie przekroczony, nieuniknione jest wprowadzenie pełnej księgowości. Należy pamiętać, że ta metoda rozliczenia może być prowadzony osobiście przez właściciela jednoosobowej firmy, nie ma obowiązku korzystania z usług biura rachunkowego. Jedynym warunkiem jest znajomość podstawowych przepisów prawa zarówno podatkowego, jak i gospodarczego. 

Kto może korzystać z księgowości uproszczonej?

Każdy przedsiębiorca po założeniu firmy zadaje sobie pytanie jaką księgowość wybrać? Próg dochodów liczy się jest po kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski 30 września w rok, który poprzedza dany rok obrotowy. Jest to podstawowe kryterium. Przekroczenie tego limitu nie pozwala na skorzystanie z metod rozliczania małej księgowości. Podmioty które mogą stosować księgowość uproszczoną to:

  • spółki cywilne,
  • spółki jawne,
  • spółki partnerskie,
  • osoby fizyczne,
  • spółki socjalne.

Najważniejsze fakty o księgowości uproszczonej

Księgowość uproszczona to przede wszystkim łatwe metody rejestrowania informacji finansowych przedsiębiorstwa. Wszystkie te sposoby mają za zadanie w łatwy sposób opodatkować finanse firmy, oraz w miarę możliwości nie generować wyższych kosztów. Jest to o tyle nieskomplikowana metoda, że sporo właścicieli firm może poradzić sobie z nią samodzielnie. Jakie są metody prowadzenia małej księgowości?

  • Karta podatkowa – w tej sytuacji kwota podatku jest stała- nie zależy uzyskiwanych dochodów. Kwota podatku liczona jest na podstawie informacji o prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych a także o liczbie mieszkańców danej miejscowości. W praktyce nie każdy właściciel firmy może skorzystać z tego sposobu, ponieważ ma on dosyć skomplikowane zasady.
  • Podatkowa księga przychodów i rozchodów – w tej metodzie prowadzi się dokumentację, gdzie odnotowywane są wszystkie koszty i przychody przedsiębiorstwa. Na tej podstawie wyliczany jest podatek. Jest to powszechna metoda, a jaj zaletą jest to, że właściciel firmy nie płaci podatku w przypadku braku zysków.
  • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – tutaj chodzi o to, aby przedsiębiorca płacił określoną stawkę podatku, który zależy od zakresu działalności. Wadą tego jest, że jeżeli przychody są niższe od kosztów, nadal jest konieczność opłacenia podatku. 

Kiedy należy korzystać z księgowości uproszczonej, a kiedy z pełnej?

Oczywiście wybrane przedsiębiorstwa nie mają wyboru jeśli chodzi o metodę rozliczania się z US. Posiadają prawnie narzucony obowiązek prowadzenia pełnej księgowości- tak jest w sytuacji spółek komandytowych, komandytowo-akcyjnych, kapitałowych, a także wszystkich przedsiębiorstw, których dochody przewyższają kwotę 2 000 000 euro. Można uznać, że księgowość uproszczona jest tylko dla niektórych firm. Jeśli chodzi o pełną księgowość teoretycznie każde przedsiębiorstwo może z niej korzystać. Trzeba jedynie pamiętać, że nie zawsze jest to opłacalne w przypadku niewielkich gospodarczych.