Edukacja

Nauka angielskiego – w zespole czy sam na sam? online czy stacjonarnie?

W dzisiejszych czasach znajomość oraz umiejętne posługiwanie się językiem angielskim także w mowie tak i piśmie stanowi podwaliny w codziennej funkcjonowaniu pomiędzy innymi osób władających odmiennym językiem niż ten, który dla nas jest tzw. język ojczysty. Mówimy tu zarówno o sytuacji, w której przebywamy za granicą np. na wakacjach, w delegacji lub na emigracji zarobkowej, oraz w chwili, kiedy spotykamy w codziennym życiu cudzoziemca – pyta o kierunek albo godzinę. W dawnej przeszłości językiem powszechnym była łacina stanowiąca powszechną sposób komunikowania się, raczej w kręgach uczonych. Zanikanie barier w  porozumiewaniu się pomiędzy sobą osób z innych krajów wymogło znalezienie języka bardziej przystępnego dla większego grupy ludzi. To zaś powoduje powód powstania właściwego sposobu kształcenia, który będzie dopasowany do potencjalnego klienta lub zespoły uczniów. Mowa tu również o konsultacjach jednoosobowych, w których uczeń znajduje się sam na sam z korepetytorem jak i o możliwości tworzenia wieloosobowych zespołów, mających okazję się spotkać w miejscu przynależnej do danej firmy. Postęp technologiczny, a precyzyjnie – stworzenie Internetu dało możliwość stworzenie nauki zdalnej, która polega na nauczaniu za pomocą różnych witryn, czy aplikacji. Mnogość sposobów na naukę języka w aktualnych czasach pozwala na perfekcyjne przystosowanie do danego kursu do indywidualnych wymagań każdego kursanta. Jak wielu ludzi tak wiele impulsów do nauki języka. Podobnie jest ze sposobami.

 Samodzielnie czy razem? Zalety i minusy konkretnych metod nauczania.

Z nauką języka jest trochę jak z byciem sportowcem im szybciej rozpoczniemy tym więcej osiągniemy (albo mniejszym kosztem niż gdybyśmy nic nie robili), w co idealnie wpasowuje się trend „angielski dla dzieci”. Doskonałym przykład stanowią wychowankowie szkoły językowej w Skierniewicach, którzy przy pomocy nauki od najmłodszych lat nauki odnoszą sukcesy w zawodach językowych na największych imprezach rangi ogólnopolskiej.

Poza teoretyczną nauką, istotna, a nawet ważniejsza w prawdziwym zwiększaniu naszych umiejętności jest praktyka. Praca z indywidualnym korepetytorem pozwala na pełne oddanie się pracy nad umiejętnościami jednej osoby a także umożliwia udostępnianie wiadomości w bardzo zrozumiały i rzetelny sposób. Indywidualne zajęcia mają miejsce w hermetycznych warunkach, które eliminują wszystkie dystraktory w postaci innych kursantów oraz umożliwiają całkowite skupienie się osobie uczącej, jeśli posiada problemy z koncentracją.  Jednak przewagą pracy w grupie, jest to, że mamy do czynienia z innymi osobami, wśród których każdy jest osobną jednostką i np. w nauce umiejętności werbalnych stawia przed nami, nowe wyzwania. Funkcjonuje to także w przeciwną. Jest niezwykle istotne, bo niejednokrotni  w nauczaniu indywidualnym prowadzi do powstania stagnacji ze strony nauczyciela i przestaje nas zaskakiwać, a dobrze wiemy, że podstawą rozwoju jest opuszczanie swojej strefy komfortu i dawanie rady w nieprzewidzianych zdarzeniach. Nigdy nie mamy pewności czym zaskoczy nas kolega lub koleżanka z grupy, co popycha nas do rozsądnej współzawodnictwa. Chcemy robić więcej, aby potrafić więcej i nie dać się zaskoczyć lub popełnić głupich błędów, których pragniemy unikać, poszerzając nasze kwalifikacje. Jest to całkowicie naturalne.

W w zespole siła

Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe argumenty opowiadające się zarówno za nauczaniem indywidualnym jak i zdalnym należy zdecydowanie przyznać, iż zdecydowanie lepszym, bo perspektywicznym wyjściem będzie wybranie na naukę zdalną, bo nauka języka pośród większej liczby ludzi  którym przyświeca ten właśnie jeden cel jest o wiele prostsza i zdecydowanie skuteczniejsza niż w kwestii lekcji jednoosobowych, które przydają się w chwili nadrobienia indywidualnych braków jednej osoby.