Biznes

Prawo po stronie zwykłego obywatela

Nie można jakkolwiek zaprzeczyć, że praworządność jest jednym z najważniejszych aspektów funkcjonowania społeczeństwa nie tylko naszego kraju, lecz także wielu innych. Zjawisko to gwarantuje wysoki komfort życia dla obywateli, którzy mają gwarancję tego, że różnorakie konflikty zostaną rozwiązane w sposób sprawiedliwy, przestępcy skutecznie osądzani, a na wyroki sądów nikt nie będzie wywierał zgubnego nacisku. Oczywiście należy zdawać sobie sprawę z tego, że to nie jedyne cechy praworządności – jest ich o wiele więcej. W obecnych czasach jest to zagadnienie, które zdecydowanie dobrze jest często poruszać. Bez praworządności nie byłoby bowiem dobrze funkcjonującego społeczeństwa – jest to swoisty fundament, na którym buduje się nasze państwo, nasz naród, naszą tożsamość oraz ogólny komfort codziennego funkcjonowania. Z tego powodu nie pozostaje nam nic innego, jak tylko zachęcić do zapoznania się z krótkim wywodem odnośnie poszczególnych znaków szczególnych praworządności.

Wolne media

Należy mieć świadomość, że praworządność nie ogranicza się jedynie do skutecznego działania organów sądowniczych, ale także należy zwrócić uwagę na wszelkiego typu kwestie czysto społeczne. Wśród nich są bez najmniejszej wątpliwości wolność mediów, które powinny funkcjonować sprawnie, cechować się niezależnością i nie mogą być w jakikolwiek sposób ograniczane czy cenzurowane przez państwo ani inne czynniki. Jest to gwarancja tego, że obywatele mają dostęp do informacji z różnych źródeł, do opinii oraz reportaży tworzonych przez niezależnych publicystów i dziennikarzy. Wolność słowa jest podstawą nie tylko wolności mediów, ale również w znacznie bardziej szerokim ujęciu właśnie praworządności. Jeśli media są w jakikolwiek sposób atakowane lub ograniczane, to jest to zjawisko niewyobrażalnie przykre i zgubne, które godzi w praworządność, na jaką wszyscy jako obywatele bez wątpienia zasługujemy.

Wolność zgromadzeń

Następnym niewątpliwie kluczowym czynnikiem praworządności jest wolność do organizowania różnego rodzaju protestów, marszów oraz innego rodzaju form poparcia lub sprzeciwu różnego rodzaju zjawiskom, najczęściej związanych z działaniami obecnej władzy. Niezwykle kluczowe jest to, aby obywatele mieli możliwość nie tylko jeśli chodzi o wyrażanie swoich opinii, ale również manifestowania ich, niezależnie od tego, z jakiego rodzaju poczynaniami rządu zgadzają lub nie – jest to potężny filar zarówno praworządności, jak i ustroju, jakim jest demokracja.

Sprawnie działająca machina urzędnicza

Aby obywatele mogli mieć satysfakcję z pełni swoich praw oraz mieli możliwość wykonywania pewnych czynności, kluczowe są odpowiednio funkcjonujące urzędy. Każdy z nas ma do czynienia z tego rodzaju instytucjami i regularnie mamy do załatwienia pewne sprawy, które należy w takowych rozwiązać – korupcja wśród urzędników jest zatem niedopuszczalna i żaden organ władzy nie może w jakimkolwiek stopniu wpływać na ich pracę.

Równość względem prawa

Nikt nie może być “lepszy” jeśli chodzi o sprawy karne. Wszyscy członkowie naszego społeczeństwa powinni przestrzegać tych samych zasad, ponosić taką samą odpowiedzialność za swoje czyny oraz otrzymywać dokładnie taki sam wymiar kary regulowany odpowiednimi kodeksami. Nie może być sytuacji, w której są równi i równiejsi wobec prawa – mamy wtedy do czynienia ze znaczną skazą na praworządności.

Prawo do sprawiedliwego procesu i niezależni prawnicy

Praworządność opiera się na tym, że każdy z nas zasługuje na sprawiedliwy proces i odpowiedniego prawnika, niezależnie od tego, o jaką dokładnie sprawę chodzi. W sądzie może reprezentować nas adwokat lub radca prawny z przydziału, lecz możemy zdecydować się również na zatrudnienie zaufanego specjalisty w tym zakresie. Na prawników również władza nie może pod żadnym pozorem wpływać, gdyż znacznie gryzie się to ze zjawiskiem praworządności.

Wolne wybory

Podejmowanie decyzji o rządzącej nami władzy jest jedną z podstaw zarówno demokracji, jak i praworządności. Kiedy w kraju nie mogą odbyć się wolne wyboru, to nie można oznajmić, że żyjemy w wolnym kraju, jeśli ten deklaruje się jako kraj demokratyczny – mówimy chociażby o kraju, w którym żyjemy. Bez wątpienia każdy prawnik to stwierdzi. W dzisiejszych czasach ciężko zwizualizować sobie komfortowe funkcjonowanie w państwie, w którym władza nie jest wybierana za pośrednictwem wolnych wyborów – spójrzmy chociażby za naszą wschodnią granicę i obecną sytuację chociażby na Białorusi.

Praworządność jest podstawą

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że praworządność to jeden z najbardziej kluczowych elementów funkcjonowania wszystkich cywilizowanych państw. W związku z tym warto troszczyć się o swoje prawa i domagać się praworządności w każdy możliwy sposób.

Źródła:

  1. adwokat-topczewska.pl