Biznes

Ryzyka występujące w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Prowadzenie gospodarstwa rolniczego ustawicznie jest powiązane z potencjalnym niebezpieczeństwem. Wiele jest zależne tutaj od czynników atmosferycznych oraz zmienności stawek w systemie gospodarczym czy rozwoju technologii. W artykule odpowiadamy na pytania: Jakie są typy ryzyka i jak nim sterować? Co to są ubezpieczenia rolnicze i jakie są ich rodzaje.

Rodzaje ryzyka w gospodarstwie

Jeśli posiadasz swoje gospodarstwo warto zainwestować w ubezpieczenie rolnicze. Przesłanką jest to, że gospodarstwa rolne są obarczone dużym ryzykiem a także niestabilnością. Wynika to z powodu zależności produkcji od czynników zewnętrznych, które na nie działają. Ryzyko w produkcji rolniczej jest zależna w wielkim stopniu od środowiska naturalnego z którym związana jest produkcja oraz z otoczeniem ekonomicznym porównywalnych gospodarstw. Ryzyko dzieli się ze względu na typ działalności i z uwagi na pochodzenie niebezpieczeństwa.

Rodzaje ryzyka ze względu na typ aktywności

 1. technologiczne – powiązane jest z nieustannym rozwojem technologicznym, techniki a także biologicznym;
 2. związane z przyrodą – mają wpływ na to niekorzystne warunki klimatyczne, ulewy, przymrozki, susze a także epidemie i szkodniki. Uniemożliwia to przewidzenie całkowitej wielkości produkcji i ewentualnych strat;
 3. związane z organizacją – powodem tego ryzyka jest planowanie, nadzór i organizacja w gospodarstwie a także zmienne zachodzące w tym zakresie;
 4. ekonomiczne – przyczyną są zmiany w proporcjach wydatków konsumpcyjnych ludzi (np. zmniejszone wydatki na żywność) , spadek cen produktów rolnych czy wpływy różnych typów gospodarki na rolnictwo;
 5. związane z produkcją – łączy fragmenty ryzyka przyrodniczego, związanego z technologią oraz tego związanego z organizacją;
 6. rynkowe – dotyka wewnętrznych zmian ekonomicznych warunków produkcji takich jak przykładowo niestabilność polityki rolnej,straty rynków zbytu czy spadki cen.

Klasyfikacja ryzyka przez wzgląd na źródło jego pochodzenia:

 • finansowe – dotyczy sposobu i sposobów opłacania transakcji gospodarczych przykładami mogą być utrata płynności finansowej, wzrosty stóp oprocentowania;
 • instytucjonalne – tyczy się zmiennych w polityce rolnej państwa;
 • związane z produkcją – ryzyko tyczące się przyczyn strat podczas procesu produkcji takich jak np.przemiany klimatyczne i pogodowe czy choroby epidemiczne pośród zwierzyny;
 • osobowe – posiada oddziaływanie na rolnika dotyczy chorób i wypadków w czasie wykonywania pracy;
 • cenowe – tyczy się niepewności związanej z relacją cen produktów do kosztów produkcji rolnej;
 • dochodowe – połączenie ryzyka związanego z finansami z produkcyjnym.

Jak zarządzać ryzykiem w majątku rolnym

Ogromny wpływ na opłacalność i ekspansywność produkcji rolnej ma zarządzanie w kryzysie. W pierwszej kolejności należy ocenić ryzyko, przemyśleć czy warto go podjąć, czy w jego konsekwencji straty będą niewielkie czy też spore.

Dobrze aby było to warunkiem koniecznym przed przystąpieniem do działań w gospodarstwie.

Rozporządzanie ryzykiem to metody i działania podejmowane w celu chronienia gospodarstwa przed możliwym ryzykiem. Jedną z metod pomagających w tym zakresie jest przemyślana organizacjanp. występuje zagrożenie suszy, można wystarać się o odmiany roślin odpornych na takie działania albo zainwestować w specjalny system nawadniający.

Kolejną strategią może być użycie dywersyfikacji dochodów bądź dywersyfikacji struktury produkcji. Czasem opłaca się przenieść ryzyko na rynek przez np. kontraktacje. Podczas prowadzenia gospodarstwa rolnego nie można oczywiście zaniedbać ubezpieczenia rolniczego. Umożliwia wyrównywać straty w działalności rolnej.

Co to są ubezpieczenia dla rolników

Ubezpieczenia rolnicze są głównym z filarów zarządzania ryzykiem w gospodarstwie. Posiadają pozytywny wpływ na stabilizację i systematyczny rozwój. Obniżają ryzyko działania, utrzymują płynność finansową i zapewniają stabilność dochodów.

Rodzaje ubezpieczeń rolniczych

Ubezpieczenia rolnicze rozdzielamy na obligatoryjne i dla chętnych.

Do ubezpieczeń obowiązkowych należą:

 • OC rolnika
 • odpowiedzialność cywilna środku transportu;
 • ubezpieczenie budynków,wchodzących w skład majątku rolnego;
 • 50% roślin uprawnych.

Ubezpieczeniami  nieobowiązkowymi są:

 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków;
 • nadprogramowe ubezpieczenie upraw;
 • ubezpieczenie maszyn rolniczych;
 • ubezpieczenie drobiu;
 • ubezpieczenie hodowli i chowu ryb.

Ubezpieczenie rolne – czy faktycznie warto?

Ubezpieczenie swego gospodarstwa rolnego, jest przydatne bardzo często. Zdecydowanie warto się ubezpieczyć żeby zabezpieczyć swój los jako rolnika, jak również ludzi pomagających w majątku rolnym.Jeśli rolnik dokona szkody przykładowo nieumyślnie rozpyli pestycyd także na sąsiadujące pole, niszcząc wzrastające tam rośliny,podmiot ubezpieczający również zapłaci koszta. Przykłady można podawać bez końca, jednak należy pamiętać,że inwestując w polisę ubezpieczeniową,