Biznes

Szkolenia BHP – najpopularniejsze pytania

Niezwykle istotnym zadaniem pracodawcy jest ochrona życia i zdrowia osób zatrudnionych. Warunki pracy muszą być nieszkodliwe i higieniczne. Aby pracownicy byli całkowicie bezpieczni wymagane jest organizowanie kursów BHP, co również jest obowiązkiem pracodawcy. To, jak często i jak powinny wyglądać tego typu szkolenia bhp zależy od stanowiska pracy. Oczywiste jest, że stopień zagrożenia inny jest na stanowisku księgowej, a inny dla robotnika zatrudnionego na budowie. Takie kursy są również organizowane zaraz po przyjęciu nowego pracownika do pracy, który bezwzględnie powinien trzymać się zasad BHP, aby bezpiecznie wykonywać swoje obowiązki. Kto jeszcze podlega obowiązkowi zaliczenia takich szkoleń? Czy studenci na praktykach również powinni w nim uczestniczyć? Kto organizuje takie kursy i jak długo one trwają? 

Kto podlega obowiązkowemu kursowi BHP?

Według polskiego prawa, każdy niedawno przyjęty pracownik podlega obowiązkowi zaliczenia kursu BHP. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy ten pracownik pracował wcześniej na takim samym stanowisku u danego pracodawcy. Z wymogu tego nie są zwolnieni również studenci, którzy odbywają praktyki, ani uczniowie szkół ponadpodstawowych. Oprócz /  Vm,szkoleń wstępnych są również szkolenia okresowe. Ich systematyczność a także czas trwania tych szkoleń zależy w dużym stopniu od rodzaju zajmowanego stanowiska. Zgodnie z tą zasadą najczęściej, bo raz w roku taki kurs muszą zaliczyć pracownicy, którzy wykonują prace szczególnie niebezpieczne. Minimalny czas takiego szkolenia wynosi 360 minut. Z drugiej strony pracownicy administracyjno – biurowi nie muszą zaliczać szkolenia okresowego i odbywają oni jedynie szkolenie wstępne.

Czy szkolenie BHP obejmuje także pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie?

Według przepisów na pracodawcy nie ciąży obowiązek sfinansowania szkoleń BHP dla pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie. Mimo to jest on zobowiązany do zapewnienia osobie zatrudnionej bezpiecznych warunków pracy. Można powiedzieć, że pracodawca powinien takie szkolenie zorganizować, ale nie ma obowiązku jego sfinansowania. W tej kwestii może porozumieć się z zatrudnionym, aby to on pokrył koszty.

Kurs BHP – kto powinien je przeprowadzić?

Przepisy mówią, że początkowe szkolenie BHP ma prawo przeprowadzić pracodawca, pracownik przez niego wytypowany pracujący na podobnym stanowisku, pracownik BHP albo zewnętrzna firma zajmująca się organizowaniem tego typu szkoleń. Istotne jest żeby to była osoba wykwalifikowana z odpowiednim poziomem wiedzy. Warto wspomnieć, że zarówno kurs wstępny, jak i szkolenie okresowe powinny zakończyć się egzaminem sprawdzającym poziom przyswojonej wiedzy. Takie firmy można znaleźć m.in. w Bydgoszczy, oraz w pobliskich miejscowościach  jak Żnin, Wągrowiec czy Nakło.

Kiedy osobę zatrudnioną obowiązują badania lekarskie?

Pracodawca nie może zgodzić się na rozpoczęcie pracy przez pracownika, który nie posiada wstępnych badań lekarskich. Dlatego osoba zatrudniona przed przejęciem obowiązków do obowiązków musi udać się do lekarza medycyny pracy w celu przeprowadzenia odpowiednich badań. Ważne jest, żeby takie badania powtórzyć przed upływem terminu ważności zaświadczenia. Czas obowiązywania badań określa lekarz medycyny pracy.  

Poziom ryzyka zawodowego – kto ocenia? 

Kodeks Pracy zobowiązuje pracodawcę do oceny ryzyka zawodowego na danym stanowisku. Mimo wszystko nie zawsze potrafi to zrobić, może wówczas zatrudnić zewnętrzną, wyspecjalizowaną firmę w usługach BHP. Taką ocenę ryzyka może zrobić również lekarz, który zajmuje się profilaktyką w danym miejscu pracy.

Co robić kiedy już wystąpi wypadek? 

Bez wątpienia wówczas najpierw należy pomóc osobie poszkodowanej, a następnie zabezpieczyć miejsce wypadku i zwołać zespół powypadkowy. Inaczej wygląda procedura w przypadku wypadków ciężkich, śmiertelnych bądź zbiorowych. Wtedy dodatkowo należy zawiadomić Państwową Inspekcję Pracy, a także prokuraturę. Jeśli w zakładzie pracy doszło do niebezpiecznego zatrucia trzeba koniecznie powiadomić również Państwową Inspekcję Sanitarną.