Biznes

zwięzła historia brania pożyczek

branie pożyczek jest znane od wielu lat. na samym początku nosiło nazwę lichwa i miało na celu nieuczciwe wzbogacenie się pożyczkodawcy. wraz z upływem lat, gdy kształtowały się przepisy, zmieniały się także zasady przyjmowania pożyczek. Obecnie za ich dawanie odpowiadają przede wszystkim banki, a oferty dopasowane są do indywidualnychosobistychpotrzeb konsumentów. Nie zawsze jednak tak się to prezentowało. Co warto wiedzieć o historii pożyczania?

Co to jest lichwa?

Podstawą lichwy w przeszłości było naliczanie nierealnie wysokich odsetek bądź innych opłat, w związku z czym pożyczkodawca był w stanie bardzo szybko się wzbogacić. Było to działanie nieuczciwe, gdyż czerpało z gorszej pozycji finansowej dłużnika. W momencie opóźnienia spłaty długu nierzadko dochodziło do zabójstw czy bezprawnego przekształcania wcześniej ustalonych zasad pożyczki. Gdy takich wydarzeń zaczynało być coraz więcej, zaczęto rozwijać prawo podatkowe, które stabilnie funkcjonuje obecnie. 

Pożyczki dawniej

Pożyczki – nie tylko w odniesieniu do pieniędzy, ale i dóbr materialnych – są z człowiekiem od wieków. Historyczne wzmianki o pożyczaniu sięgają II w. p.n.e., gdy w cennych obecnie Księgach Manu umieszczono ogólnikowe wskazówki o zasadach dawania i przyjmowania pożyczek wśród krewnych. Dalsze wzmianki spotkamy w historii starożytnych Greków i Rzymian, którzy sięgali po pomysły od Żydów. Wydaje się, że to właśnie ich prawo religijne w dużym stopniu wpłynęło na rozwój hipoteki. Rzymianie i Grecy zabezpieczali pożyczki w majątku ruchomym. Rozwój bankowości został zahamowany na chwilę w momencie upadku Cesarstwa Rzymskiego. W średniowieczu bardziej ceniono spłatę pożyczki ziemią, czego mogli dokonać też potomkowie dłużnika, choć była możliwość spłaty pieniężnej. 

Pożyczanie pieniędzy w XIX wieku

Dzisiejsze metody pożyczania zaczęły kształtować się w trakcie rewolucji przemysłowej. W 1890 roku w Ameryce miał miejsce już rynek kredytowania nieruchomości z ofertą przeznaczoną dla różnych klientów, również tych mniej zamożnych. Pierwsze udzielone pożyczki musiały jednak zostać spłacone w trakcie 5-6 lat i nie mogły przy tym przekraczać 50% wartości gruntu. Wciąż miały cechy lichwy, ponieważ pożyczkobiorca musiał końcowo oddać znacznie wyższą kwotę niż tę, którą pożyczył. Korzystniejsze dla dłużników oferty przygotowało m.in. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie, które działało w Warszawie od 1825 roku. Spłata była rozłożona na wiele lat, a odsetki roczne nie przekraczały 6%.

Rozwój brania pożyczek w teraźniejszości

Współcześnie banki i wszelkie inne placówki udzielające pomocy finansowej muszą starannie odnosić się do prawa. Likwiduje to możliwość lichwy czy niesprawiedliwego podejścia do pożyczkobiorcy. Trwająca ustawa o kredycie konsumenckim nakłada na pożyczającego obowiązek podania faktycznej stopy rocznej oprocentowania oraz ostatecznej sumy do zapłaty. Musi to nastąpić jeszcze przed zawiązaniem umowy. współcześnie lichwa stanowi przestępstwo opisane w Kodeksie Karnym i zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności. 

Jak wybrać najlepszy bank dla swoich potrzeb?

Współcześnie decyzja o wyborze banku nie nie sprawia najmniejszej trudności. Wszystkie placówki mają przejrzyste strony internetowe, gdzie odnajdziemy wszystkie niezbędne informacje odnośnie korzystania z usług. Jednocześnie warto przejrzeć tzw. rankingi. Ranking pożyczek tworzony jest na podstawie najważniejszych czynników, takich jak RRSO, oprocentowanie bądź prowizje banków. Na podstawie tego klient może dokonać wyboru banku z najlepszą ofertą dla siebie. Dzięki ustawom mamy pewność, że wzięta przez nad pożyczka będzie transakcją sprawdzoną i jednocześnie nie narazimy się na lichwę.